Odbieraki prÄ…du - Elektropax
Ci??arkowe Odbieraki pr?du

Ci??arkowe odbieraki pr?du odznaczaj? si? prost? i mocn? konstrukcj?. Pracuj? na zasadzie ci??aru w?asnego stanowi?c po??czenie elektryczne pomi?dzy zasilaniem zewn?trznym a ruchomymi elementami elektrycznymi suwnicy. Oferowane przez nas odbieraki pr?dowe dost?pne s? w dwóch wykonaniach: 200A oraz 400A, w zale?no?ci od zastosowanego izolatora.

 

Ponadto dost?pne tak?e same ?lizgi do odbieraków.

 

 

Odbierak ci??arkowyOdbieraki ci??arkowe

 

Odbieraki ci??arkowe

 

Kontakt z dzia?em techniczno-handlowym