Łączniki, odłączniki i rozłączniki - Elektropax
Łączniki, odłączniki i rozłączniki

Łączniki ŁR 250 i ŁR 400.

Rozłączniki RIN 250 i RIN 630 oraz LO 250 i LO 400.

Odłączniki OZK 3x200, OZK 3x400, OZK 3x600, OZK 3x100, OZK 3x1250 i OZK 3x1600.

Wyłączniki APU-15, APU-30 oraz APU-50.


łączniki i rozłączniki

Odłączniki OZK