Napędy sterownicze, głowice obrotowe do suwnic - Elektropax
Nap?dy sterownicze

Nap?dy do nastawnikw i sterownikw,

nap?dy ko?owe, nap?dy d?wigniowe - (g?owice) do suwnicowych stanowisk sterowniczych XND


- nap?d ko?owy (kierownica)

- nap?d pojedynczy d?wigniowy (pojedyncza d?wignia - sterowanie np. opuszczanie/ponoszenie)

- nap?d uniwersalny d?wigniowy (pojedyncza d?wignia - sterowanie np. przd/ty? oraz prawo/lewo za pomoc? jednej d?wigni)

- nap?d bli?niaczy d?wigniowy (podwjna d?wignia - sterowanie np. zamykanie/otwieranie)

kontakt z dzia?em techniczno-handlowym

g?owica uniwersalna UK-2glowica uniwersalna bli?niacza DD2-NDG

Nastawniki i stanowiska sterownicze - kliknij tutaj