Haki i zblocza - Elektropax
Haki i zblocza

- haki jedno i dwuro?ne

- zblocza linowe górne DEt, DEu, DEw
(1, 2 i 3 kr??kowe)


- zblocza linowe dolne DEb i DEc
zblocza 081 DEc, 086 DEc, 111 DEc, 083 DEc, 088 DEc, 113 DEc

 

Ponadto dost?pne równie? kr??ki linowe oraz ko?a wyrównawcze do zbloczy.

Haki i zblocza