Odbieraki prądu pantografowe sprężynujące - Elektropax
Odbieraki Pantografowe T-3201

Odbieraki pr?du pantografowe spr??ynuj?ce, s?u?? do utrzymania ci?g?ego po??czenia elektrycznego pomi?dzy przewodem zasilaj?cym, a aparatur? elektryczn? urz?dzenia d?wigowego

Odbieraki dost?pne w wykonaniach:


- T 3201 A ?lizg aluminiowy
- T 3201 B ?lizg ?eliwny

Odbieraki pantografowe

W sprzeda?y tak?e oddzielnie same (p?ozy) ?lizgi do odbierakw T-3201

oraz odbieraki w innych wykonaniach:

- odbieraki rolkowe

- odbieraki ci??arkowe

- odbieraki DM, DS oraz DZ