Oferta - Elektropax
Oferta

W sprzeda?y posiadamy cz??ci zamienne i podzespo?y do suwnic oraz innych urz?dze? transportu bliskiego (?urawi budowlanych, d?wigw portowych, d?wigw warsztatowych oraz samochodowych).
Oferujemy wy??cznie solidnie wykonane produkty przy utrzymaniu bardzo konkurencyjnych cen.
Gdy zaistnieje taka potrzeba doradzimy Pa?stwu w doborze optymalnego rozwi?zania do danej sytuacji, tak aby mogli by? Pa?stwo w pe?ni usatysfakcjonowani z eksploatacji dostarczonych przez nas urz?dze?, cz??ci b?d? podzespo?w.
Znaczn? cz??? asortymentu, ktry zosta? przedstawiony w ofercie (pasek z lewej strony) posiadamy w naszych magazynach, dzi?ki czemu wysy?ka jest mo?liwa jeszcze w dniu otrzymania zamwienia.
Dzi?ki umowom z kilkoma firmami spedycyjnymi oferujemy tanie przesy?ki z dostaw? pod wskazany przez Pa?stwa adres w ci?gu 24 godzin.

Je?eli maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.

Oferowane us?ugi:

- monta? urz?dze? i cz??ci zamiennych

- naprawy i remonty

- serwis

- konserwacje

Firma Elektropax zapewnia:

-  bardzo atrakcyjne ceny
-  solidnie wykonane produkty
-  szybk? realizacj? zamwie?
-  korzystne warunki p?atno?ci
-  doradztwo techniczne
- ekspresow? dostaw?