Opornice fechralowe taƛmowe,drutowe - Elektropax
Opornice

Oporniki, rezystory rozruchowo-regulacyjne DTZ oraz DDF.

Oferujemy szeroki asortyment opornic rozruchowo regulacyjnych do silników pier?cieniowych zarówno ma?ej jak i du?ej mocy. Opornice s?u?? do ograniczania pr?du podczas rozruchu, regulacji pr?dko?ci obrotowej oraz do hamowania silnika.

Rezystory wykonujemy w oparciu o dostarczon? przez klienta dokumentacj? lub je?eli brak jakiejkolwiek dokumentacji dobieramy odpowiednie warto?ci opornic do parametrów elektrycznych oraz warunków pracy silnika.


 

 

Opornice fechralowe ta?mowe DTZ:Opornica DTZ

 

-DTZ 2     -DTZ 3     -DTZ 22     -DTZ 32    -DTZ 33

-DTF 2     -DTF 3     -DTF 22     -DTF 32    -DTF 33

 

 

 

 

Opornica DDf

Opornice fechralowe drutowe DDF:

 

-DDf 6     -DDf 12     -DDf 18

 

 


Kontakt z dzia?em techniczno-handlowym

 

 

Je?eli posiadaj? Pa?stwo oporniki ?eliwne starego typu (np. D45, D46, D47) mo?emy zaoferowa? w bardzo atrakcyjnej cenie wspó?czesny zamiennik, który b?dzie dostosowany do u?ywanego przez Pa?stwa silnika pier?cieniowego.


W przypadku wymiany silnika na silnik o innych parametrach elektrycznych ni? u?ywany przez Pa?stwa dotychczas mo?emy zaproponowa? dostosowanie (przerobienie) opornicy do warto?ci elektrycznych nowego silnika.

 

 

 

W sprzeda?y posiadamy tak?e elementy oporowe fechralowe ta?mowe do opornic typu DTZ, DTF oraz

elementy oporowe fechralowe drutowe do opornic typu DDf, które mog? pos?u?y? do naprawy lub modyfikacji opornika.

 

 

element DTZ

 

element oporowy drutowy