Silniki pierścieniowe - Elektropax
Silniki pier?cieniowe

 

Silniki pier?cieniowe do suwnic o ró?nych mocach oraz wykonaniach,

posiadamy tak?e silniki, które nie s? ju? produkowane.

Silniki pochodz?ce z zapasów magazynowych zanim trafiaj? do klienta przechodz? szczegó?owy przegl?d.

Na ka?dy silnik udzielamy gwarancj?.

 

Dost?pne typy silników:

 

- SZUDaSilniki pier?cieniowe

- SZUDe

- SZUDke

- SUDg

- SUDFc

- SUDKf

- SDKf

- inne

 

 

 

Hamulce do silników:

- hamulec ZL 3,2/11

- HZg

- Hg

- inne

 

 

Kontakt z dzia?em techniczno-handlowym

 

 

W ofercie tak?e przek?adnie z?bate oraz opornice rozruchowe wspó?pracuj?ce z silnikami pier?cieniowymi.