Sprzęgła zębate - ElektropaxSprzęgła zębate - Elektropax

Sprz?g?a z?bate


W ofercie sprz?g?a z?bate oraz wk?adkowe:

Sprz?g?a z?bate

- jednostronne z?bate ASg

- dwustronne z?bate ASz

- wk?adkowe hamulcowe ATp

- jednostronne z?bate hamulcowe ATg

- wk?adkowe ASp