WĆ³zki kablowe - Elektropax

Wózki kablowe, wykonane zgodnie z obowi?zuj?cymi normami, zapewniaj? mocowanie przewodów

elektrycznych p?askich i przewodów o przekroju okr?g?ym.

 

Wózki kablowe typu SCk, z ko?ami na ?o?yskach tocznych

 

wózek kablowy SCk - wymiary