Hamulce szczękowe - Elektropax
Hamulce szcz?kowe
  • Hamulce szcz?kowe serii AHh

wspó?pracuj?ce ze zwalniakami elektrohydraulicznymi EB oraz ZE


 

                        ?rednica b?bna w [mm]
AHh 043                  200   
AHh 044                  250            
AHh 045                  320
AHh 046                  400
AHh 047                  500
AHh 048                  630

 

 

  • Hamulce szcz?kowe ze spr??yn? zewn?trzn? serii AHh

wspó?pracuj?ce ze zwalniakami elektrohydraulicznymi ZHA,

w sprzeda?y posiadamy równie? hamulce tego typu

wspó?pracuj?ce ze zwalniakami EB oraz ZE


 

                        ?rednica b?bna w [mm]
AHh 014                  250   
AHh 015                  320            
AHh 016                  400
AHh 017                  500
AHh 018                  630
 

 

 

  • Hamulce szcz?kowe serii AHh

wspó?pracuj?ce ze zwalniakami elektrohydraulicznymi EB oraz ZE


 

                        ?rednica b?bna w [mm]
AHh 261                  120   
AHh 262                  160            
AHh 263                  200
AHh 264                  250
AHh 265                  320
AHh 266                  400
AHh 267                  500
AHh 268                  630
AHh 269                  710
AHh 270                  800

 

 

  • Hamulce szcz?kowe ze spr??yn? zewn?trzn? serii AHm

wspó?pracuj?ce ze zwalniakami elektromagnetycznymi DZEM oraz LEM


 

                        ?rednica b?bna w [mm]
AHm 011                  120   
AHm 012                  160            
AHm 013                  200
AHm 014                  250
AHm 015                  320 
Istnieje mo?liwo?? zakupu hamulców wyposa?onych w odpowiednio dobrany zwalniak

oraz bez zwalniaka. Na hamulce udzielamy 24 miesi?cznej gwarancji.

 

 

 

 

 

 

W ofercie równie? luzowniki EB, ZE i ZHA oraz luzowniki DZEMz i LEM